جستجو
ثبت نام

فناوری Apache Drill در Big Data

معرفی فناوری Apache Drill

Drill نسخه منبع باز سیستم Dremel است که شرکت گوگل برای آنالیز دیتاهای ذخیره شده در هزاران ماشین مختلف و اضافه کردن آنها به موتور جستجویش از آن ابزار استفاده میکند.  Apache Drill  راهکاری برای تحلیل Big Data  است که در این پادکست با آن آشنا میشوید.

بهترین از نظر کاربران
زبان برنامه نویسی php چی ...
آخرین پادکست
فریمورک Angular js