جستجو
ثبت نام

جزئیات پرسش

سلام ، من برای بازه زمانی در تبلو از پارامتر استفاده میکنم ، ولی برای بازه end date بعد از بروز رسانی تاریخ همان روز نمایش داده نمیشه، چطور میتونم کاری کنم  end date بعد از بروز رسانی تاریخ همون روز رو نشون بده؟

با احترام تاریخ را به عنوان فیلتر calendar  اضافه کنید تا مشکل حل شود در زمان انتخاب پارامتر تاریخ را به صورت string  اضافه نکنید بلکه باید از جنس date  باشد که بتوانید آن را  به صورت رنچ و در قالب calendar اضافه کنید.