لگو وب سایت هوشمندان
جستجو

اطلاعات ویدیوی آموزشی

آموزش ویدیویی نرم افزار دیالوکس (DiaLux) - پیشرفته

دوره پیشرفته نرم افزار DiaLux (دیالوکس):

در دوره پیشرفته نرم افزار دیالوکس DiaLux با سه پروژه ی بسیار کاربردی در مورد روشنایی فضای سبز و محیط های بیرونی و همچنین روشنایی جاده و خیابان و روشنایی تونل آشنا خواهیم شد و به صورت عملی و حرفه ای آنها را انجام خواهیم داد.

 

سخن استاد در مورد دوره پیشرفته نرم افزار دیالوکس (DiaLux):

پس از دوره میانی وارد دوره پیشرفته خواهیم شد.در این دوره چهار پروژه اساسی در نرم افزار دیالوکس انجام خواهد شد که با دانستن هرکدام از آن ها توانایی اجرای پروژه های واقعی را پیدا خواهید کرد:

الف) طراحی روشنایی برای فضاهای سبز و محیط های بیرونی

ب)طراحی روشنایی برای جاده و خیابان

ج)طراحی روشنایی برای یک تونل

د)طراحی سیستم نورپردازی و مفاهیم آن

مسلما با داشتن توانایی بر اجرای این چهار پروژه، تقریباً همه پروژه های بیرونی را با نرم افزار دیالوکس می توانید انجام دهید.

دقت شود که در خلال این پروژه، مباحث بسیار زیاد و نکات ارزنده و ارزشمندی در مورد سیستم های روشنایی و نورپردازی و نرم افزار دیالوکس گفته خواهد شد.


فصل اول  روشنایی محوطه های بیرونی

نحوه کار با محیط Outdoor  در نرم افزار

 وارد کردن انواع Texture

نکات حائز اهمیت در روشنایی فضاهای سبز

 معرفی انواع چراغ ها برای محوطه های بیرونی 

 گرفتن خروجی مهندسی برای مدیر پروژه 

فصل دوم روشنایی جاده و خیابان و تونل 

 انواع منحنی های توزیع نور چراغ ها

گ استانداردهای مهندسی روشنایی برای معابر و خیابان ها 

تاثیر رنگ آسفالت برای میزان روشنایی

 مشخصات چراغ های استفاده شده در جاده

 محسابات فرمولی در طراحی روشنایی تونل ها 

نحوه ایجاد پروژه خیابان و جاده در نرم افزار

 نحوه ایجاد پروژه تونل در نرم افزار 

فصل سوم نورپردازی

 اهداف نورپردازی

 انواع نورپردازی

 تکنیک های نورپردازی

 آسیب در بناهای تاریخی  و موزه ها

 چراغ های مورد استفاده در نورپردازی

 انجام یک پروژه نورپردازی با نرم افزار 

فصل چهارم ساختن ویدئو برای معرفی به کارفرما

ایجاد یک ساختار ویدئویی برای نمایش

  گرفتن خروجی ویدئو