آموزش Excel - آموزش Macro در نرم افزار اکسل

آموزش پیشرفته نرم افزار Excel 2016 با استفاده از Macro و Visual Studio

بسیاری از کاربران بر این باورند که بسیاری از کارهای روزمره در نرم افزار Excel، بسیار وقت گیر و حتی هزینه بر است.  اما با استفاده از Macro در نرم افزار اکسل تمامی محاسبات روزمره و گزارشات روزمره ای را که تحلیل آنها به روزها و یا هفته ها وقت نیاز دارد، در کمتر از چند ثانیه انجام میدهد.

با اینکه نرم افزار اکسل به دلیل فضای محدود برای داده ها، امکان نگه داری داده ها را ندارد، اما می تواند نمایشگر داشبوردهای مدیریتی خوبی در حوزه هوش تجاری باشد و به سادگی داده های عظیم را با اتصال به پایگاه داده ها و Visual Studio تحلیل نماید.