جستجو
ثبت نام

رنگ ها در عکاسی

رنگ شناسی در عکاسی

رنگ ها یکی از مهم ترین عنصرهای یک هستند و هر عکس میتواند  احساسات و علایق و منظر متفاوتی از دید هر فرد را نشان دهد، به ظور کلی رنگ ها به دو گروه رنگ های سرد و گرم تقسیم میشوند که هر کدام حس متفاوتی را به بیننده القا میکنند. در این پادکست با تئوری رنگشناسی در عکاسی آشنا میشویم

بهترین از نظر کاربران
زبان برنامه نویسی php چی ...
آخرین پادکست
فریمورک Angular js