لگو وب سایت هوشمندان
جستجو

اطلاعات ویدیوی آموزشی

آموزش های مرتبط

آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

ویدئو آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

هدف از پکیج صفر تا صد آموزشی تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، آماده سازی افراد جهت فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری و یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می باشد. همچنین بیان دلایل سرمایه گذاری افراد و تعریف سرمایه گذاری و اینکه چگونه سرمایه گذاران نرخ بازده و ریسک را اندازه می گیرند و عوامل موثر بر ریسک و نرخ بازده مورد نیاز سرمایه گذاری بیان می شود. این آموزش شامل یازده درس در بخش های متنوع و مفصل در 32 ساعت می باشد. در درس اول مروری بر مفاهیم انجام می شود و دروس بعدی شامل تشریح مباحث مربوط به نظریه سبد اوراق بهادار، مدل های قیمت گذاری دارایی، آزمون نظریه های قیمت گذاری دارایی، تجزیه و تحلیل شرکت و انتخاب سهام، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شرکت های رشدی، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق قرضه، بازارهای مالی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ساز و کار معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات منتشره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی، پژوهشگران و فعالان بازار سرمایه و تمامی افراد علاقه مند به مباحث مالی و سرمایه گذاری می توانند از آموزش گام به گام تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری نهایت استفاده را ببرند . امید است تا با ارائه این آموزش با کیفیت و پروژه محور توانسته باشیم گامی هر چند کوچک در جهت پیشرفت کشور عزیزمان برداریم.

چرا دوره آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری را از وب سایت هوشمندان تهیه کنم؟

یکی از مهم ترین دلایل دانلود فیلم های آموزشی از وبسایت هوشمندان، پروژه محور بودن آموزش و ارائه دقیق ترین نکات آموزشی است. بنابراین دانشجویان و پژوهشگران عزیز با استفاده از آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می توانند واحدهای درسی مرتبط به سرمایه گذاری و ریسک را در دانشگاه با توانمندی بیشتری بگذرانند و همچنین فعالان بازار نیز با تهیه این آموزش می توانند با اطلاعات بیشتری به انجام معاملات تجاری و سرمایه گذاری خود اقدام کنند و احتمال خطا در تحلیل و سرمایه گذاری را کاهش دهند تا  شکست در سرمایه گذاری را به حداقل برسانند.

سخن استاد

از دانشجویان، پژوهشگران پر تلاش و فعالان بازار گرامی تقاضا دارم که بعد از دانلود فیلم آموزشی تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، تمامی مثال های ارائه شده در آموزش را حل نمایند و به صورت کاربردی مباحث را بررسی نمایند و در ادامه، مباحث ارائه شده را در کسب و کار و سرمایه گذاری های خود به کار بندند و سعی کنند تا هرچه بیشتر فعالیت های سرمایه گذاری خود را به صورت علمی پیش ببرند و بر اساس اخبار و شایعات رایج در بازار جهت سرمایه گذاری اقدام نکنند.

 


آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

سرفصل:

 1. مروری بر مفاهیم

     بخش اول درس 1:

 • مقدمه
 • سرمایه گذاری
 • بازده
 • ریسک
 • انواع دارایی
 • اوراق مشارکت
 • صکوک
 • سهام ممتاز
 • سهام عادی
 • حق تقدم
 • اختیار خرید سهام عادی
 • تهاتر
 • پیمان های آتی

      بخش دوم درس1:

 • اهداف عمده قراردادهای اختیار معامله و پیمان آتی
 • گواهی سپرده سرمایه گذاری
 • معیارهای نرخ بازده واقعی
 • محاسبه نرخ بازده مورد انتظار
 • واریانس  و انحراف معیار
 • تعیین نرخ بازده مورد نیاز
 • شرایط موجود در بازار سرمایه
 • صرف ریسک و تئوری اوراق بهادار

 

 1. نظریه سبد اوراق بهادار

      بخش اول درس2:

 • مقدمه
 • ریسک گریزی
 • نظریه سبد اوراق بهادار مارکویتز
 • نرخ بازده مورد انتظار
 • واریانس(انحراف معیار) بازده ها برای سرمایه گذاری مخاطره آمیز
 • کواریانس و ضریب همبستگی
 • سبد اوراق بهادار با سه دارایی
 • مرز کارا
 • نظریه بازار سرمایه
 • پرتفوی بازار
 • خط بازار سرمایه
 • ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک
 • خط بازار اوراق بهادار
 • ضریب بتا
 • مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

      بخش دوم درس دوم (الف):

 • ارزیابی عملکرد پرتفوی
 • معیار نسبت پاداش به تغییرپذیری
 • معیار نسبت پاداش به نوسان پذیری بازده
 • شیوه های ارزیابی و انتخاب سهام
 • نظریه نوین پرتفوی اوراق بهادار
 • فرایند مدیریت پرتفوی
 • رکود ستیزی و ریسک گریزی
 • مطلوبیت
 • اجزاء ریسک
 • طبقه بندی بازده سهام توسط فارل
 • رابطه رویکرد نظریه پرتفوی و رویکرد بنیادی نسبت به ریسک

بخش دوم درس دوم(ب):

 • مدل های عاملی
 • مدل تک عاملی
 • مدل بازار

     بخش سوم درس دوم:

 • تخمین بتا
 • تشکیل پرتفوی بهینه
 • مدل های چندعاملی
 • مدل دو عاملی
 • تنوع بخشی در مدل های چندعاملی
 • تخمین مدل های عاملی
 • رویکرد سری های زمانی
 • رویکرد بخشی
 • رویکرد تحلیل عاملی

 

 1. مدل های قیمت گذاری دارایی

بخش اول درس3:

 • مقدمه
 • توسعه نظریه بازار سرمایه
 • دارایی بدون مخاطره
 • ترکیب ریسک – بازده
 • سبد اوراق بهادار بازار
 • متنوع سازی و حذف ریسک غیر سیستماتیک
 • خط بازار سرمایه و قضیه تفکیک
 • معیار سنجش ریسک
 • مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه: ریسک و بازده مورد نیاز
 • تعیین نرخ بازده مورد نیاز برای یک دارایی مخاطره آمیز
 • تعیین دارایی های زیر قیمت و بالای قیمت
 • خط ویژگی
 • تاثیر دوره زمانی
 • تاثیر نماینده سبد اوراق بهادار

بخش دوم درس3:

 • نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
 • آزمون های تجربی APT
 • مدل بتای صفر در مدل قیمت گذاری سرمایه ای
 • قیمت ها و CAPM
 • انتظارات آتی و آزمون های تاریخی
 • آزمون های تجربی CAPM
 • آزمون های اولیه CAPM 
 • آزمون شارپ و کوپر
 • انتقاد رول از آزمون های CAPM
 • آزمون های جدید CAPM

بخش سوم درس3:

 • مدل های عاملی و تعادلی
 • توضیحات تفصیلی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
 • استخراج مدل
 • تعیین ویژگی های اوراق بهادار
 • تعیین پدیده های تاثیرگذار بر فرایند ایجاد عایدی
 • آزمون های تجربی APT
 • APT  و بازار سرمایه ایران

 

 1. آزمون نظریه های قیمت گذاری دارایی

بخش اول درس4:

 • مقدمه
 • تفاوت بین نرخ وام گیری و وام دهی
 • الگوی ضریب حساسیت صفر
 • هزینه های معاملات
 • تفاوت و تباین در انتظارات و دوره های زمانی
 • مالیات
 • تحقیقات تجربی CAPM
 • ثبات ضریب حساسیت
 • اثر چولگی بر ارتباط
 • آثار اندازه، پی بر ای و اهرم
 • ارزش دفتری به ارزش بازار
 • خلاصه ای از آزمون های تجربی ریسک – بازده
 • سبد اوراق بهادار بازار
 • نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

بخش دوم درس4:

 • ادامه نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
 • APT و اثر ژانویه
 • APT و تورم
 • تکنیک های آزمون بدیل
 • ارزیابی عملکرد پرتفوی
 • اندازه گیری بازده سرمایه گذاری

بخش سوم درس4:

 • بازده صندوق های سرمایه گذاری
 • اهمیت اندازه گیری ریسک پرتفوی
 • معیار جنسن
 • معیار ترینر
 • معیار شارپ
 • معیار 𝑴^𝟐
 • نسبت ارزیابی
 • مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک

بخش چهارم درس4:

 • نقد معیارهای ارزیابی عملکرد
 • مدل های چند عاملی APT و ارزیابی عملکرد
 • تفکیک عناصر عملکرد سرمایه گذاری
 • تحلیل اسنادی عملکرد
 • مفاهیم و آزمون های کارایی بازار سرمایه
 • نظریه بازار کارای سرمایه
 • کارایی اطلاعاتی
 • کارایی تخصیصی
 • کارایی عملیاتی
 • گونه های سه گانه کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه
 • آزمون های کارایی بازار سرمایه

بخش پنجم درس4:

 • بیان ویژگی های بازار کارا
 • فرضیه بازار کارا
 • آزمون های آماری استقلال
 • آزمون های قواعد مبادله
 • فرضیه بازار کارا
 • پیش بینی نرخ های بازده آتی
 • اثر ژانویه
 • پیش بینی نرخ بازده سهام با استفاده از نسبت های پی بر ای

بخش ششم درس4:

 • بررسی وقایع
 • پیش بینی نرخ بازده سهام با استفاده از نسبت های پی بر ای
 • واکنش قیمت سهام به اطلاعات جدید
 • تجزیه سهام،تغییر در رویه حسابداری،اعلامیه سود نقدی و ادغام شرکتها
 • عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای
 • مطالعات تجربی کارایی در بورس
 • کاربرد نتایج حاصل از آزمون های کارایی

   
 1. تجزیه و تحلیل شرکت و انتخاب سهام

بخش اول درس5:

 • مقدمه
 • تجزیه و تحلیل شرکت در مقابل انتخاب سهام
 • سرمایه گذاری ارزشی در مقابل سرمایه گذاری رشدی
 • ارتباط اقتصاد، صنعت و ساختار با تجزیه و تحلیل شرکت
 • عوامل موثر اقتصاد و صنعت
 • عوامل موثر ساختاری
 • تجزیه و تحلیل شرکت
 • استراتژی های رقابتی

بخش دوم درس5:

 • تجزیه و تحلیل  SWOT
 • مشخصات مطلوب شرکت ها
 • برآورد ارزش ذاتی
 • ارزش فعلی سود نقدی
 • برآورد نرخ رشد
 • مدل ارزش فعلی سود نقدی
 • ارزش فعلی جریان نقد آزاد به حقوق صاحبان سهام
 • ارزش فعلی جریان نقد آزاد عملیاتی

بخش سوم درس5:

 • محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
 • برآورد حاشیه سود شرکت
 • استراتژی های رقابتی وال گرینز
 • عملکرد داخلی وال گرینز
 • محاسبه ضریب فزاینده عایدات
 • تصمیم گیری برای سرمایه گذاری
 • مقایسه نرخ بازدهی مورد انتظار با نرخ بازدهی مورد نیاز
 • مقیاس های دیگر برای ارزشیابی نسبی
 • نسبت قیمت به ارزش دفتری
 • نسبت قیمت به جریان نقد
 • نسبت قیمت به فروش
 • خلاصه نسبت های ارزشیابی نسبی

 

 1. تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شرکت های رشدی

بخش اول درس6:

 • مقدمه
 • شرکت های رشدی
 • بازدهی واقعی بالاتر از بازدهی های مورد انتظار
 • شرکت های رشدی و سهام رشدی
 • شرکت های رشدی و مدل تنزیل سود سهام
 • مدل های رشد
 • شرکت بدون رشد
 • مدل های رشد بلند مدت
 • الگوی رشد ساده
 • مدل توسعه
 • مدل رشد منفی
 • مدل رشد واقعی پویا
 • مقیاس های ارزش افزوده
 • ارزش افزوده اقتصادی

بخش دوم درس6:

 • بازده EVA بر روی سرمایه
 • ارزش افزوده بازار
 • روابط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار
 • عامل فرانشیز
 • دیرش رشد
 • مدل ارزیابی انعطاف پذیر سهام رشدی
 • پارامترهای انعطاف پذیر
 • برقراری ارتباط از طریق سایت ها و هنر مصاحبه
 • عوامل موثر بر کارآمدی تحلیلگران
 • بازارهای کارا
 • عوامل بازدارنده در تحلیلگری

 

 1. تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق قرضه

بخش اول درس7:

 • مقدمه
 • اصول قیمت گذاری اوراق قرضه
 • منحنی قیمت بازدهی
 • مدل بازدهی
 • محاسبه بازدهی اوراق قرضه
 • بازدهی تعهد شده تا سررسید
 • محاسبه YTM تعهد شده
 • مدل ارزش گذاری بازدهی تعهدشده
 • بازدهی تعهد شده تا بازخرید
 • بازدهی واقعی افق سرمایه گذاری

بخش دوم درس7:

 • محاسبه بازدهی واقعی افق سرمایه گذاری
 • محاسبه قیمت آتی اوراق قرضه
 • مراحل محاسبه بازدهی واقعی مورد انتظار
 • قیمت و بازدهی بین دوره ای
 • نرخ سود معوق
 • تعدیل بازدهی برای اوراق قرضه معاف از مالیات
 • قیمت های اوراق قرضه با استفاده از نرخ نقدی
 • فرمول دقیق قیمت گذاری اوراق
 • عوامل تعیین کننده نرخ بهره
 • پیش بینی نرخ بهره
 • عوامل مشخص کننده بنیادین نرخ بهره

بخش سوم درس7:

 • عوامل مشخص کننده نوسانات قیمت اوراق قرضه
 • استراتژی معاملات
 • مقیاس دیرش
 • دیرش مک کالی
 • دیرش تعدیل شده و نوسانات قیمت اوراق قرضه
 • استراتژی معاملات بر اساس دیرش تعدیل شده
 • تحدب اوراق قرضه
 • رابطه قیمت – بازدهی برای اوراق قرضه
 • عوامل تعیین کننده تحدب
 • اثر تحدب – دیرش تعدیل شده
 • دیرش و تحدب برای اوراق قرضه با شرط باز خرید
 • دیرش تعدیل شده بر اساس اختیار معامله
 • تحدب اوراق قرضه با شرط بازخرید
 • محدودیت دیرش مک کالی و دیرش تعدیل شده
 • دیرش موثر

 

 1. بازارهای مالی

بخش اول درس8:

 • مقدمه
 • آثار نظام توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی
 • بازارهای مالی و نقش آن ها
 • مطالعات تجربی

بخش دوم درس8:

 • عوامل موثر بر بازار مالی
 • بررسی توسعه نظام مالی درایران
 • همگرایی رشد اقتصادی و توسعه بازار سرمایه
 • پس انداز
 • جایگاه بازار سرمایه

بخش سوم درس8:

 • امکانات و الزامات بازار سرمایه ایران
 • گسترش بازارهای مالی و نوآوری مالی
 • معرفی نوآوری های مالی جهان
 • نوآوری ابزاری
 • ابزارهای مالی موجود در بازار پول

بخش چهارم درس8:

 • ابزارهای بازار اوراق قرضه
 • نوآوری  نهادی
 • موسسات سرمایه گذاری
 • نوآوری تکنیکی

بخش پنجم درس8:

 • تعریف و نقش بازارهای مالی
 • واسطه های عمومی مالی
 • واسطه های تخصصی
 • بازارسازها
 • بازارها
 • اوراق بهادار
 • کارکردهای اجرایی در بازارهای مالی
 • خلق اوراق بهادار جدید

بخش ششم درس8:

 • پذیره نویسی عمومی
 • خرید واسطه ای اوراق بهادار جدید
 • ساختار بازار اولیه و ثانویه
 • شبکه های رایانه ای و تلفنی
 • بازارهای جانبی
 • تسهیلات داد و ستد و تهاتر معاملات
 • مخاطره طرف مقابل

بخش هفتم درس8:

 • ساختار نهادی اطمینان بخش انجام صحیح معاملات
 • ساختار بازار اولیه
 • وظایف بازارهای اولیه
 • نقش واسط
 • تهیه آگهی پذیره نویسی
 • تشکیل جلسات
 • فرایند سنتی انتشار اوراق بهادار
 • روش های عرضه عمومی اوراق بهادار
 • عرضه عمومی اولیه
 • پذیره نویسی و نقش پذیره نویسان در عرضه اولیه

بخش هشتم درس8:

 • ادامه پذیره نویسی و نقش پذیره نویسان در عرضه اولیه
 • ارزیابی بازدهی اوراق بهادار تازه منتشر شده
 • داد و ستد سریع اوراق بهادار جدید
 • دگرگونی در فرایند پذیره نویسی اوراق بهادار
 • عرضه گواهی حق تقدم
 • ضرورت ها و مزایا، محدودیت ها و معایب عرضه عمومی
 • عرضه خصوصی اوراق بهادار

بخش نهم درس8:

 • ادامه عرضه خصوصی اوراق بهادار
 • مزایا و معایب عرضه خصوصی
 • قیمت گذاری اوراق بهادار در بازار اولیه
 • ارزیابی ابزارهای مالی جدید
 • قیمت گذاری اوراق بهادار دولتی
 • قیمت گذاری سهام جدید
 • تجزیه و تحلیل اولیه ارزش شرکت
 • معرفی اوراق بهادار و ارزیابی درخواست بازار
 • بازار ثانویه

بخش دهم درس8:

 • ادامه بازار ثانویه
 • بازار جستجوی مستقیم
 • بازارهای کارگزار محور
 • بازار حراج
 • شیوه های بازارسازی
 • عوامل تاثیر گذار بر فعالیت بازارساز ها
 • روش های مختلف برای انجام معامله
 • متخصص

بخش یازدهم درس8:

 • نحوه انجام یک داد و ستد غیر بورسی
 • بازارهای سازمان یافته و بورس ها
 • بورس اوراق بهادار نیویورک
 • بورس اوراق بهادار آمریکا
 • بازارهای خارج از بورس
 • معامله گران محلی
 • مروری بر عملکرد اعضای فدراسیون جهانی بورس ها
 • بانک های سرمایه گذاری
 • کارکرد تامین سرمایه ای

بخش دوازدهم درس8:

 • کارکرد مشاوره ای
 • کارکرد اجرایی
 • کارکرد پذیره نویسی
 • کارکرد توزیع
 • ماهیت، تاریخچه، ساختار شرکت های تامین سرمایه
 • مهمترین حوزه های فعالیت بانک های سرمایه گذاری
 • شرکت تامین سرمایه با خدمات فراگیر و شرکت تامین سرمایه تخصصی

بخش سیزدهم درس8:

 • خدمات فراگیر: محاسن معایب
 • نقش مدیریت سرمایه گذاری
 • ادغام، تحصیل
 • شرکت های تامین سرمایه و اقتصاد
 • ماهیت چرخه ای سوداوری
 • قوانین نظارتی حاکم بر صنعت تامین سرمایه
 • قوانین تنظیمی اصلی
 • نقش کمیسیون بورس و اوراق بهادار
 • نقش انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار
 • نقش فدرال رزرو و شرکت حمایت از سرمایه گذار اوراق بهادار

بخش چهاردهم درس8:

 • بازار رهن املاک و مستغلات
 • بازار رهن و اوراق بهادار به پشتوانه رهن
 • شرکت سرمایه گذاری املاک و مستغلات
 • تاریخچه REITs
 • REIT ها در طی سال های 1960 تا 1980
 • دهه 1960 و REIT ها
 • دهه 1970 REIT, 1976 , ها
 • دهه 1980 و 1990 و REIT  ها
 • عوامل رشد صنعت REIT
 • قانون آسان سازی REIT و قانون مدرن سازی
 • REIT مدرن

بخش پانزدهم درس8:

 • چشم انداز آتی و ساختار سازمانی مفهوم REIT
 • انواع شرکت های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
 • روش های تامین مالی ساخت و توسعه مسکن
 • ویژگی های بازار رهنی مسکن در کشورهای دارای بازار سرمایه با ثبات
 • بازارهای املاک و مستغلات
 • بازار ثانویه وام های رهنی
 • اوراق با پشتوانه اوراق رهنی
 • اوراق بهادار رهنی انتقالی و قابل قبول
 • انواع رهن در بازار املاک و مستغلات

بخش شانزدهم درس8:

 • تاثیر سرمایه گذاران نهادی
 • تنوع بخشی در مقابل تمرکز
 • سیاست های تقسیم سود و بدهی REIT ها
 • نسبت تقسیم سود نقدی بالا
 • آینده REIT ها
 • سیر پیدایش و تکامل بانکداری در جهان
 • خدمات بانکی
 • کارکردهای اقتصادی بانک ها
 • روش های دسترسی به خدمات بانکی
 • انواع عملیات بانکداری
 • انواع بانکداری خرد
 • انواع شرکت های تامین سرمایه

بخش هفدهم درس8:

 • ریسک های بانک ها
 • درآمدزایی در بانک
 • توسعه نهادهای مالی در جهان
 • عوامل موثر بر تکامل ساختار صنعت خدمات مالی
 • موسسات مالی فعالیت تنوعی و بانک های چندمنظوره
 • تجزیه و تحلیل اقتصادی تلفیق فعالیت های مالی
 • بانکداری اینترنتی
 • انواع بانکداری اینترنتی
 • عوامل موثر بر رشد عظیم بانکداری اینترنتی

بخش هجدهم درس8:

 • ادامه عوامل موثر بر رشد عظیم بانکداری اینترنتی
 • چالش های بانکداری اینترنتی
 • فرصت هایی برای بانکداری اینترنتی
 • بانکداری الکترونیک در ایران
 • نهادها و بانک های اسلامی
 • مروری بر نهادهای مالی اسلامی
 • سیر تحول ساختار مالی اسلامی
 • بانکداری اسلامی

بخش نوزدهم درس8:

 • بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف
 • اقتصاد جهانی و بانکداری اسلامی
 • توسعه نهادهای مالی اسلامی در فرایند جهانی شدن
 • اصلاحات مالی
 • انعطاف پذیری ساختار سازمانی بانک ها
 • چشم انداز بازار آتی بانکداری اسلامی
 • چالش های صنعت تامین مالی اسلامی
 • تحولات نهادی برای ادغام
 • انجمن های حرفه ای و فرهنگی در بازار سرمایه
 • سازمان های خود انتظام

بخش بیستم درس8:

 • ادامه سازمان های خود انتظام
 • سازمان های حرفه ای غیر دولتی در بازار های مالی
 • انجمن های فرهنگی در بازارهای مالی
 • فدراسیون جهانی تشکل های سرمایه گذاران
 • منشور حقوق مدنی سرمایه گذاران

 

 1. مهندسی مالی و مدیریت ریسک

بخش اول درس9:

 • مقدمه
 • مهندسی مالی
 • گسترش مهندسی مالی و علل آن
 • تغییرات قیمت
 • موضوعات مالیاتی
 • پیشرفت های فنی

بخش دوم درس 9:

 • ارائه نظریه های جدید مالی
 • تغییر قوانین و افزایش رقابت ها
 • فناوری اطلاعات، کاهش هزینه ها و شفافیت اطلاعات
 • نیازهای نقدینگی
 • حوزه فعالیت مهندسی مالی
 • نوآوری در اوراق بهادار
 • فرایندهای مبتکرانه مالی
 • راه حل مبتکرانه برای مشکلات شرکت ها
 • نوآوری در مهندسی مالی
 • مبانی علمی مهندسی مالی

بخش سوم درس9:

 • ادامه مبانی علمی مهندسی مالی
 • مدیریت ریسک
 • ابزارها و روش های مدیریت ریسک
 • مدیریت ریسک و نوآوری ابزارها
 • مدیریت ریسک به عنوان بخشی از استراتژی سازمان
 • عناصر اصلی در مدیریت ریسک
 • مفهوم محصولات
 • فرایند ارائه محصولات جدید
 • جهت دهی
 • طراحی
 • آزمایش محصول جدید

بخش چهارم درس9:

 • مروری بر ابزارهای مهندسی مالی
 • قرارداد آتی
 • قرارداد آتی نرخ ارز
 • قرارداد آتی نرخ سود
 • رابطه نرخ نقد و نرخ آتی و ساختار زمانی نرخ سود
 • نظریه انتظارات
 • نظریه جدا بودن بازارها
 • مشکلات قراردادی در بازار قرارداد آتی

بخش پنجم درس9:

 • پیمان آتی
 • بورس بازی
 • انواع پیمان آتی
 • مقایسه قرارداد آتی و پیمان آتی
 • ارزش قرارداد/ پیمان آتی
 • قرارداد اختیار معامله

بخش ششم درس9:

 • بیان تعاریف و اختیار معامله در طول دوره تا تاریخ سررسید
 • مکانیزم بازار اختیار معامله
 • رابطه بین اختیار معامله و پیمان آتی
 • استراتژی های اختیار معامله
 • کاربردهای اختیار معامله
 • قیمت گذاری اختیار معامله

بخش هفتم درس9:

 • عوامل موثر بر قیمت اختیار معامله
 • فرضیات مدل دو جمله ای
 • مدل بلک-شولز
 • قرارداد تاخت
 • تاریخچه معاملات تاخت
 • ساز و کار معاملات تاخت
 • انواع قرارداد تاخت
 • تاخت نرخ سود غیر استاندارد
 • کاربردهای قرارداد تاخت
 • قیمت گذاری قرارداد تاخت

 

10.ساز و کار معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

بخش اول درس10:

 • مقدمه
 • مروری بر تاریخچه بورس در ایران
 • شورای عالی بورس و اوراق بهادار
 • سازمان بورس و اوراق بهادار
 • وظایف و اختیارات بورس
 • بورس اوراق بهادار
 • ساز و کار معاملات در بورس اوراق بهادار
 • شرکت سپرده گذاری مرکزی
 • دامنه نوسان قیمت سهام

بخش دوم درس10:

 • قیمت پایانی و حجم مبنا
 • کارمزد معاملات سهام
 • انواع سفارش ها
 • بورس کالا
 • نحوه معامله در بورس کالای ایران
 • نهادهای مالی فعال
 • کارگزاران
 • معامله گران
 • بازارگردانان
 • موسسات رتبه بندی
 • شرکت های سرمایه گذاری
 • شرکت های تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی

11.اطلاعات منتشره در بورس اوراق بهادار تهران

بخش اول درس11:

 • مقدمه
 • انواع اطلاعات منتشره توسط شرکت ها
 • بخش اول: گزارش ها و صورت های مالی
 • بخش دوم: مجامع عمومی
 • بخش سوم: اطلاعات مهم
 • انواع شاخص های بورس
 • تعریف شاخص
 • کاربرد شاخص
 • روش محاسبه شاخص
 • شاخص لاسپیرز
 • شاخص پاشه
 • شاخص اجورث – مارشال
 • انواع شاخص در بورس اوراق بهادار تهران
 • شاخص کل قیمت

بخش دوم درس11:

 • تالار اصلی و فرعی
 • تعدیل شاخص کل قیمت
 • شاخص قیمت صنایع
 • شاخص پنجاه شرکت فعال
 • شاخص قیمت و بازده نقدی
 • شاخص بازده نقدی
 • شاخص 30 شرکت بزرگ