لگو وب سایت هوشمندان
جستجو

بازاریابی-هشتگ

هشتگ،راهکاری نوین در دنیای تجارت

در این پادکست با بازاریابی هشتگ در دنیای تجارت امروز و راه های  ایجاد یک بازاریابی هشتگِ موثر برای کسب و کار خود آشنا میشوید.با هوشمندان همراه شوید.

هادل چیستبهترین از نظر کاربران
هادل چیست
بازاریابی-هشتگآخرین پادکست
بازاریابی-هشتگ