جستجو
ثبت نام

معرفی نرم افزارهای data visualization

data visualization  یا تصویر سازی داده ها چیست

داده ها مجموعه ای از اطلاعات نهفته و ناخوانا هستند، برای  خواندن داده ها اصلی ترین کار تصویر سازی داده ها است، نرم افزارهایی مثل Tableau، power BI نرم افزارهای اساسی در این زمینه هستند.

بهترین از نظر کاربران
آشنایی با انواع سیستم افز ...
آخرین پادکست
آردوینو چیست؟Arduino چیس ...