آموزش عکاسی حرفه ای از مقدماتی تا پیشرفته

دوره ی حرفه ای آموزش عکاسی

در دوره‌ی عکاسی همسفر با فوتون‌ها دو سفر در پیش داریم:
در سفر اول همسفر می‌شویم با فوتون‌ها، ذرات نور، که سفرشان را از منبع نور آغاز می‌کنند تا به سوژه‌ی عکاس برسند و بازتابش را ما به عنوان عکس ثبت کنیم، ویرایش کنیم، پرینت کنیم و تا مقصد نهاییش که دیوار نمایشگاه است همراهش باشیم. در مسیر سرکی می‌کشیم به گوشه کنار فنی و تکنیکال عکاسی و از مباحثی حرف می‌زنیم مثل نورپردازی، نوردهی، نورسنجی، کادر و ترکیب بندی و نیز ابزار و ادواتی را که برای عکاسی در اختیار داریم وامی‌کاویم. 
و در سفر دوم، با عکاس همسفر می‌شویم، هم در نگاه و هزارتوهای ذهنش، هم سفری واقع، به دنبال شکار سوژه‌هایش. در طول سفر  از این گپ می‌زنیم که سوژه ها از کجا می‌آیند. مختصری نظریه‌های عکاسی را وا می‌رسیم و از رسیدن به فُرم می‌گوییم. 
سپس در بخش عملی چند عکس نمونه را با هم می‌گیریم تا ببینیم اطلاعات و دانش تپوری عکاسی چه طور در عمل به کار عکاسی خواهد آمد. 
اگر هنوز عکاسی را شروع نکرده‌اید، یا شروع کرده‌اید و قصد دارید یک عکاس حرفه‌ای، یا نیمه حرفه‌ای شوید، و یا قصد دارید برای تفریح و تفنن عکس‌های بهتری بگیرید این دوره برای شماست.