لگو وب سایت هوشمندان
جستجو
ثبت نام

اطلاعات ویدیوی آموزشی

آموزش نرم افزار SPSS

آموزش رایگان SPSS

نرم افزار SPSS یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای آماری است و تجزیه تحلیل آماری داده ها به راحتی با این نرم افزار امکان پذیر است.

 نرم افزار SPSS نه تنها مورد استقبال دانشجویان فنی مهندسی  و علوم پایه  است بلکه دانشجویان رشته های مدیریت و روانشانسی و... نیز از این نرم افزار به مراتب استفاده می کنند.


آموزش ارائه شده در سایت هوشمندان کاملا کاربردی است و شامل سرفصل های زیر است:
- نحوه وارد کردن داده ها ، تعریف متغیرها  و فرمت کردن آنها در SPSS
- رسم نمودارهای مختلف در SPSS
- آماره های توصیفی شامل میانگین ، میانه، مد، برد ،  واریانس ، آزمون های ناپارامتریک و ...
- همبستگی پیرسن ، همبستگی کندال ، کوواریانس ،  رگرسیون و ...
- آزمون مقایسه زوجی، آزمون نمونه های  مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA) در SPSS
- آنالیز واریانس دو طرفه  (Two-Way ANOVA) و آزمون مقایسه میانگین ها در SPSS
- پیش بینی با استفاده از سری های زمانی (Time series) در SPSS
-نحوه ی خروجی گرفتن از نتایج و فرمت کردن آنها در نرم افزار SPSS

جهت دانلود، از قسمت زیر روی دانلود آموزش کلیک نمایید.


0 تومان
رایگان

فصل یک : آشنایی با محیط نرم افزار SPSS

 نحوه وارد کردن داده ها

 معرفی و تعریف انواع متغیرها

 نحوه فرمت کردن داده ها ، متغیر ها و محیط نرم افزار

فصل دو: نحوه رسم نمودار در SPSS

 Bar chart

 Pie Chart

 Histogram

 Box Plot

 Scatter Plot

 نمودارهای چند بعدی

فصل سه : آماره های توصیفی و آزمون ناپارامتریک

 جدول فراوانی

 میانگین، میانه، مد، برد، واریانس، انحراف معیار، صدک ها ، ضریب چولگی

 فاصله اطمینان، محاسبه میانگین و واریانس پس از حذف داده های پرت

 آزمون Tukey

 M-estimators

 آزمون دو جمله ای (Binomial)

 آزمون تحلیل t تک نمونه ای (one sample t-test)

 آزمون تحلیل ناپارامتریک تک نمونه ای

فصل چهار: همبستگی بین متغیرها و معرفی رگرسیون

 ضریب همبستگی پیرسون، کندال، اسپیرمن

 نحوه فرمت کردن خروجی جداول همبستگی

 رگرسیون خطی

 روش های وارد کردن متغیرهای مستقل در رگرسیون (stepwise, remove, backward, forward)

 نحوه ایجاد crosstab در SPSS

فصل پنج: آزمون مقایسه میانگین ها ، آنالیز واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA)

 آزمون مقایسه زوجی

 آزمون نمونه های مستقل

 آنالیز واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA)

فصل شش: آزمون مقایسه میانگین ها با بیش از دو متغیر مستقل، آنالیز واریانس دو طرفه (Two-Way ANOVA)

 آزمون مقایسه میانگین ها با بیش از دو متغیر مستقل

 آنالیز واریانس دو طرفه

 آزمون post hoc

فصل هفت: پیش بینی با استفاده از سری های زمانی

فصل هشت: نحوه خروجی گرفتن از نتایج و جداول در SPSS و فرمت کردن آن

نسرین دوستی

50 ماه پیش

سلام. متاسفانه فایلی که دانلود کردم فصل ۷ و ۸ رو نداره. علت چی میتونه باشه؟

سرکار خانم دوستی عزیز، لینک دانلود اصلاح شد ، لطفا مجددا دانلود کنید