لگو وب سایت هوشمندان
جستجو

بررسی متودهای کلاس Array در زبان سی شارپ

استفاده از متودهای Array در زبان سی شارپ

در این مقاله سعی داریم با متودهای مختلف در کلاس Array یا همان آرایه آشنا بشویم و نحوه ی استفاده از آنها را در قالب سورس کد و یک مثال تشریح کنیم و ساختار آرایه را مورد بررسی قرار دهیم.

در مرحله اول نیاز هست تا مفهوم چندین واژه را بدانیم :

مفهوم متود : متود ، تابع و در اصطلاح علمی Function به مجموعه ای از کدها در ساختار و چارچوب مشخص و منظم گفته میشود که جهت انجام عملیات خاصی در کنار همدیگر قرار میگیرند.

ساختار تابع یا Signature of Function f به صورت زیر می باشد :

public or private + Data Type + Name of Function (Variables)
{
our codes to do some thing.....
}

برای مثال تابع زیر دو عدد که از سمت کاربر وارد شده را جمع کرده و حاصل را برمیگرداند.

 public int Sum(int number1,int number2)
    {
      int Result = number1 + number2;

      return Result;
    }

مفهوم کلاس در دات نت :

تمامی پروژه در محیط دات نت متشکل از چندین کلاس هستند ، بدون کلاس ما نمیتوانیم پروژه ای را پیاده سازی و مدیریت کنیم.

برای مثال پروژه دانشگاه را در نظر بگیرید ، بخش های مختلف مهمی در دانشگاه وجود دارند که عدم وجود آنها موجب از کار افتادن سیستم کلی دانشگاه میشود برای مثال بخش آموزش ، بخش امور داری ، بخش مدیریت ، اداره امتحانات ، خود دانشجو و استاد تمامی این بخش ها یک Object در برنامه نویسی هستند و ما این Object ها را درون کلاس های جداگانه کدنویسی میکنیم.

در حقیقت یک کلاس مختص یک Object  می باشد که توابع گوناگونی درون آن وجود دارد.

Array یا آرایه چیست ؟

آرایه به مجموعه ای از داده ها گفته میشود که کنارهم و به صورت مرتب قرار گرفته اند این داده ها میتوانند در انواع مختلفی همچون : String , Integer , Double باشند و هر داده در Index مخصوص خود ذخیره میشود و دسترسی به آنها بسیار آسان می باشد و به برنامه نویسان کمک میکند که مجموعه ای از داده ها را بین کلاس ها و توابع مختلف جابه جا کنند یا انتقال بدهند.

ساختار آرایه در زبان سی شارپ به صورت زیر می باشد.

Data Type [] Name of Array = new Data type [Length of Array] {};

برای مثال یک آرایه از نوع عددی با طول 4 با استفاده از ساختار گفته شده ایجاد میکنیم :

int [] Numbers = new int[4] {1,2,3,4};

 بررسی متدهای کاربردی و مختلف درون کلاس Arrays

متود Min : این متد کمترین مقدارد موجود درون یک آرایه را پیدا میکند. برای مثال در تابع Number به بررسی کمترین مقدار توسط متد Min میپردازیم :

int MinValue;
MinValue=Numbers.Min();

//Result is = 1

متود Max : این متود بیشترین مقدارد موجود درون یک آرایه را پیدا میکند. برای مثال در تابع Number به بررسی بیشترین مقدار توسط متد Min میپردازیم :

int MaxValue;
MaxValue=Numbers.Max();

//Result is = 4

متود Average : این متود میانگین مقادیر موجود درون یک آرایه را پیدا میکند. برای مثال در تابع Number به بررسی میانگین مقادیر توسط متد Average میپردازیم :

Double AverageValue;
AverageValue= Numbers.Average();
//Result is = 2.5

متود Copy : توسط این متد میتوان مقادیر داخل یک آرایه را درون یک آرایه جدید کپی کرد. برای مثال یک آرایه با طول 5 ایجاد میکنیم و مقادیر آنرا به یک آرایه جدید انتقال میدهیم.

int[] SourceArray = new int[5] { 20, 2, 16, 32, 3 };


int[] TargetArray = new int[5];

Array.Copy(SourceArray, 0, TargetArray, 0,5);
Description :
Source Array : آرایه اول
Zero(0) :نشان دهنده ای اولین خانه از آرایه 
TargetArray : آرایه نهایی 
Zero(0) : نشان از شروع انتقال داده ها ار خانه ی اول
Five(5) : یعنی تمامی ایندکس ها کپی شوند

در این مثال توسط متد کپی و مقادیر داده شده به تابع مربوطه تمامی مقادیر از آرایه سورس به آرایه تارگت کپی میشوند.

متود Sort : توسط این متد داده های داخل یک آرایه از کوچک به بزرگ مرتب میشوند.

int[] SourceArray = new int[5] { 20, 2, 16, 32, 3 };
 Array.Sort(SourceArray);
 
      foreach (var item in SourceArray)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
Result is : 2,3,16,20,32      

متود Reverse : توسط این متد ایندکس داده های درون یک آرایه معکوس میشوند:

  int[] SourceArray = new int[5] { 20, 2, 16, 32, 3 };
  Array.Reverse(SourceArray);

      foreach (var item in SourceArray)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
  Result is : 3,32,16,2,20      
داستان عجیب دو تریدر برتر تاریخ که شما را شوکه میکندبهترین از نظر کاربران
داستان عجیب دو تریدر برتر ...
چرا باید یک عکاس شویمآخرین پست
چرا باید یک عکاس شویم