لگو وب سایت هوشمندان
جستجو

استفاده از کلاس Math برای انجام محاسبات در سی شارپ

بررسی متدهای مختلف کلاس Math در دات نت

در این مقاله به بررسی متدهای کاربردی کلاس Math در زبان سی شارپ جهت انجام محاسبات ریاضی میپردازیم و با نحوه استفاده از آنها توسط سورس کدهایی که ارائه خواهد شد آشنا میشویم و چندین مثال کاربردی را آموزش میدهیم.

کلاس Math چیست و چه کاربردی دارد؟

این کلاس جزء کلاس های آماده و کاربردی در محیط دات نت و زبان سی شارپ می باشد که دارای متدهای متفاوتی جهت انجام محاسبات ساده و پیچیده ریاضی می باشد که در ادامه در قالب سورس کد تمامی متدها را بررسی خواهیم کرد.

متد Pow یا همان توان در کلاس Math : این متد دو عدد از کاربر گرفته و اولی را عدد اصلی و دومی را پایه توان در نظر میگیرد:

 Console.WriteLine("Please Insert First number");
 double number1 =Convert.ToDouble( Console.ReadLine());

 Console.WriteLine("Please Insert Second number");
 double number2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

 double Result= Math.Pow(number1, number2);

 Console.WriteLine(Result);
 // در این مثال از کاربر دو عدد گرفته میشود و سپس توان محاسبه شده و چاپ میشود

متد Log یا همان لگاریتم در کلاس Math : این متد دو عدد از کاربر گرفته و اولی را عدد اصلی و دومی را پایه لگاریتم در نظر میگیرد:

 Console.WriteLine("Please Insert First number");
 double number1 =Convert.ToDouble( Console.ReadLine());

 Console.WriteLine("Please Insert Second number");
 double number2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

 double Result= Math.Log(number1, number2);

 Console.WriteLine(Result);
 // در این مثال از کاربر دو عدد گرفته میشود و سپس لگاریتم محاسبه شده و چاپ میشود

متد Abs یا همان قدر مطلق در کلاس Math : این متد یک عدد از کاربر گرفته و قدر مطلق آنرا برمیگرداند:

 Console.WriteLine("Please Insert First number");
 double number1 =Convert.ToDouble( Console.ReadLine());

 double Result= Math.Abs(number1);

 Console.WriteLine(Result);
 // در این مثال از کاربر یک عدد گرفته میشود و سپس قدر مطلق آن محاسبه شده و چاپ میشود

متد Round یا همان رندسازی عدد در کلاس Math : این متد یک عدد از کاربر گرفته و رند شده آنرا برمیگرداند:

 Console.WriteLine("Please Insert First number");
 double number1 =Convert.ToDouble( Console.ReadLine());

 double Result= Math.Round(number1);

 Console.WriteLine(Result);
 // در این مثال از کاربر یک عدد گرفته میشود و سپس رند شده آن محاسبه شده و چاپ میشود

متد Sqrt یا همان جذر در کلاس Math : این متد یک عدد از کاربر گرفته و ریشه دوم آنرا محاسبه میکند:

 Console.WriteLine("Please Insert First number");
 double number1 =Convert.ToDouble( Console.ReadLine());

 double Result= Math.Sqrt(number1);

 Console.WriteLine(Result);
 // در این مثال از کاربر یک عدد گرفته میشود و سپس جذر آن محاسبه شده و چاپ میشود

متد Sin یا همان سینوس در کلاس Math : این متد یک عدد از کاربر گرفته و سینوس آنرا محاسبه میکند:

 Console.WriteLine("Please Insert First number");
 double number1 =Convert.ToDouble( Console.ReadLine());

 double Result= Math.Sin(number1);

 Console.WriteLine(Result);
 // در این مثال از کاربر یک عدد گرفته میشود و سپس سینوس آن محاسبه شده و چاپ میشود

متد Min,Max در کلاس Math : این متد دو عدد از کاربر گرفته و مینیموم یا ماکسیسموم آنرا محاسبه میکند:

 Console.WriteLine("Please Insert First number");
 double number1 =Convert.ToDouble( Console.ReadLine());
 
  Console.WriteLine("Please Insert Second number");
 double number2 =Convert.ToDouble( Console.ReadLine());

 double Result= Math.Min(number1,number2);

 Console.WriteLine(Result);
 // در این مثال از کاربر دو عدد گرفته میشود و سپس کمترین آن محاسبه شده و چاپ میشود
 
  double Result= Math.Max(number1,number2);

 Console.WriteLine(Result);
 // در این مثال از کاربر دو عدد گرفته میشود و سپس بیشترین آن محاسبه شده و چاپ میشود
داستان عجیب دو تریدر برتر تاریخ که شما را شوکه میکندبهترین از نظر کاربران
داستان عجیب دو تریدر برتر ...
چرا باید یک عکاس شویمآخرین پست
چرا باید یک عکاس شویم