جستجو
ثبت نام
ملاقات با فرا زمینی ها در آینده ای نزدیک

ملاقات با فرا زمینی ها در آینده ای نزدیک

آیا در آینده فرازمینی ها را ملاقات خواهیم کرد؟

اشیا پرنده ناشناس کروی شکل درخشان، در آسمان سراسر جهان مانور می دهند. از آسمان ژاپن، ایران، روسیه،چین، انگلیس، آمریکا و فرانسه تا فضا . ویدئو ها و تصاویر زیادی تاکنون از آنها تهیه و منتشر شده است که حاکی از حضور سفینه های فضایی در اطراف کره ی زمین است.
پیرو این موضوع به تازگی ناسا یا آژانس فضایی آمریکا با افشای گزارشی محرمانه تلویحا وجود موجودات فضایی  در سیارات دور را تایید کرده است. یکی از محققان ارشد ناسا نیز اعلام کرده که در آینده با موجودات فضایی دیدار خواهیم کرد. این در حالی است که پیشتر نیز دانشمندان روسی اعلام کرده بودند که سال 2031سال ملاقات با فرازمینی ها خواهد بود.

نظریه با ارزش وایکوف در بورسبهترین از نظر کاربران
نظریه با ارزش وایکوف در ب ...
آشنایی با الگوریتم‌های خوشه بندی سلسله مراتبیآخرین پست
آشنایی با الگوریتم‌های خو ...