لگو وب سایت هوشمندان
جستجو

دولت و بازاریابی بین الملل

آیا دولت ها در بازاریابی بین الملل نقش دارند؟

بازاریابی بین الملل فعالیتی مربوط به فروش کالاها و خدمات یک کشور در کشور دیگر است و همانطور که میدانید قوانین و مقررات مربوط به هر کشور متفاوت است. به عبارت ساده تر ، فعالیتهای بازاریابی در بین کشورهای جهان به سیستمهای مختلف سیاسی و اقتصادی اشاره دارد. بازاریابی بین المللی بازاریابی در خارج از کشور است ، یعنی فراتر از مرزهای سیاسی کشور. این نوع از بازاریابی به دلیل نیاز اقتصادی، کشورها را نزدیکتر کرده و درک و همکاری بین آنها را تسهیل می کند. این اساساً یک فعالیت اقتصادی و تجاری سازنده است که برای همه کشورهای شرکت کننده مفید و سودمند است. بازاریابی بین المللی به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه جهانی عمل می کند.

دولت ها در تسهیل تجارت بین الملل نقش فعالی دارند. آنها به جلوگیری از بحران های مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کنند. در این مقاله میتوانیم چگونگی کمک دولت به ارتقا تجارت بین المللی را بررسی کنیم. 

نقش دولت ها در بازاریابی بین الملل

دولت ها و تجارت

دولت ها و مشاغل، وابسته به یکدیگر هستند و وقتی صحبت از تجارت بین الملل می شود ، این وابستگی متقابل با جهانی شدن اقتصاد، گره خورده است. برای هر مشاغل ، سیاست های دولت محلی می تواند پیامدهای تعیین کننده ای داشته باشد. محدودیت های اعمال شده برای تجارت ، الزامات صدور مجوز ، مقررات ، تشریفات ، مالیات ، همه اینها تأثیر مستقیمی بر سهولت انجام تجارت دارند. هر قانونی که دولت وضع می کند هزینه انطباق را دارد که بار آن بر دوش بنگاه اقتصادی است و اگر این هزینه بسیار زیاد شود احتمال سودآوری کسب و کار کاهش خواهد یافت و نشان دهنده نقش مهم دولت در بازاریابی بین الملل است.

تجارت بین المللی و کشور

در مورد مشاغل بین المللی ، بیش از یک دولت می تواند بر ماندگاری آن تأثیر بگذارد. برای شروع ، معاملات تجاری بین المللی معمولاً بیش از معاملات تجاری داخلی با مالیات روبرو هستند. به غیر از مالیات ، آنها با محدودیت های کمی مانند سهمیه و مجوزها نیز روبرو هستند. با این حال ، سیاست های صادرات و واردات تنها راهی نیست که سیاست های دولت بر تجارت بین المللی تأثیر می گذارد. تجارت بین الملل شامل تحرک سرمایه ، ایجاد مراکز تولیدی و تجاری و جابجایی تکنسین ها و مدیران در آن سوی مرزها است و همه اینها را می توان با اقدامات دولتهای دو طرف مرز تسهیل کرد و یا مانع از آنها شد.

نیاز به ارتقا تجارت بین المللی

ارتقا تجارت بین المللی به نفع تمام کشورهایی است که این نوع از تجارت را دارند. در کشورهایی که کالاها از آنها صادر می شود ، ضمن ایجاد اشتغال برای کارگران خود، از طریق ورود ارز و ثروت نیز سود می برند. در کشورهایی که این کالاها را وارد می کنند ، مصرف کنندگان با بدست آوردن محصولات بهتر با قیمت کمتر سود می برند و در نتیجه "مازاد مصرف کننده" ایجاد می کنند.

از آنجا که تجارت بین المللی به نفع همه افراد است ، این روزها مسئولیت تسهیل این کار بر عهده همه دولت ها است ، وظیفه ای که گفتن آن آسان تر از انجام آن است. مشکل اصلی دولت ها این است که حتی اگر اکثر مردم از تجارت و تجارت بین المللی سود می برند، همیشه بخشی از تجارت محلی وجود دارد که در رقابت ایجاد شده توسط تجارت بین الملل ضرر می کند. در مقابل چنین مخالفت ها و لابی ها ، نقش دولت ها در تجارت بین الملل مهمتر می شود.

نقش دولت در تسهیل تجارت

بسیاری از جنبه های دیگر نیز وجود دارد که بر نقش دولت در بازاریابی بین الملل تاکید دارد که در آن دولت ها نقش بسیار مهمی در تسهیل تجارت بین المللی دارند و اولین آنها زیرساخت ها است. ترانزیت بین المللی کالا به بندرهایی با ظرفیت کافی برای رسیدگی به بارهای زیاد و همچنین جاده ها یا شبکه های ریلی مناسب برای حمل و نقل آنها به بازارها نیاز دارد و با ایجاد چنین زیرساخت هایی، دولت می تواند تجارت در کشور آنها را به چشم انداز جذابی برای شرکت های بین المللی تبدیل کند.

دوم ، قانون و نظم و رانت جویی دو عامل بسیار مهم برای مشاغل خارج از کشور است. امروزه احتمالاً تعداد کمی از شرکتها با کشوری که امنیت مال در آن مشکوک باشد همکاری می کنند. 

سوم ، تجارت بین المللی اگر پر از خطرات مختلف باشد دولت ها می توانند نقش زیادی در به حداقل رساندن این خطرات داشته باشند. یک سیاست واضح و سازگار در قبال سرمایه گذاری خارجی و تجارت بین الملل می تواند به خودی خود سهم قابل توجهی داشته باشد زیرا غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های دولت یکی از بزرگترین منبع این خطرات است. مدیریت نرخ ارز ، تورم یکی دیگر از راه های مهم کاهش این خطرات است. اطمینان از حقوق مالکیت و اجرای قرارداد نیز یکی از راه هایی است که در آن می توان خطرات تجاری را به حداقل رساند.

مرز ملی یک عنصر مهم  است که تجارت داخلی را از تجارت بین المللی جدا می کند. هیچ کشوری همان محدودیتی را که در هنگام معامله با یک شرکت تجاری بین المللی اعمال می کند ، در مرزهای داخلی خود اعمال نمی کند. رویکرد هر یک از کشورها به بازارهای داخلی و خارجی خود با توجه به نیازهای آنها تعیین می شود.

موانع تجارت بین المللی

در زیر موانع تجاری که شرکت های تجاری در هنگام فعالیتهای تجاری خود در سطح بین الملل با آن مواجه اند، بررسی و ارزیابی شده است. 

موانع تجاری دولت میزبان:

دولت میزبان می تواند موانع مختلف تجاری را در راه تجارت صادر کند. موانع زیر می تواند توسط دولت های میزبان اعمال شود:

تعرفه های واردات : این نوعی از مالیات و همچنین منبع درآمد برای دولت میزبان است. برای کنترل ورود کالاهای خارجی به مرزهای خود ، ممکن است به صورت عوارض عادی و غیره اخذ شود. این ممکن است ورود برخی از محصولات را کاملاً محدود کند تا از منافع برخی از محصولات داخلی محافظت کند.

مجوز واردات : مجوز واردات عملکردی است که توسط دولت انجام می شود. یک محصول باید از طرف دولت وارد کننده مجوز داشته باشد و هزینه ای توسط وارد کننده پرداخت می شود که برای کنترل مشارکت کنندگان در هر دو طرف معاملات استفاده می شود.

کنترل محیط زیست : دولت میزبان از مرزهای خود در برابر عوامل محیطی محافظت می کند. قبل از اعطای مجوز برای تجارت در کشورشان ، می توانند برخی محدودیت ها را برای صادر کننده خارجی اعمال کنند. این ممکن است محدودیت هایی در مورد محصول ، محتویات محصول ،کنترل آلودگی و غیره باشد. چنین مجوزی برای صادرکنندگان صادر نمی شود که حداقل هنجارهای تعیین شده برای کالاها یا خدمات را رعایت نکنند.

محدودیت های تجاری دولتی:

به ندرت پیش می آید که کشوری جلوی صادرات شرکت های محلی خود را بگیرد. در مورد قوانین واردات درست است که تمام الزامات صادراتی در همه کشورها نوشته نشده است و همیشه در معرض مذاکره و اجرای خودسرانه است.

موضوعات مربوط به امنیت ملی : کشورها ممکن است ورود به تجارت در آن بخشهایی را که از نظر امنیت ملی محفوظ هستند، محدود کنند. اینها ممکن است شامل مواد هسته ای ، مواد معدنی استراتژیک ، مواد استراتژیک دفاعی و غیره باشد.

تعرفه های صادرات : تعرفه های صادراتی در درجه اول به عنوان منبع درآمد دولت در نظر گرفته می شوند. اینها به عنوان ابزاری برای ارتقا معاملات خاص یا دلسرد کردن صنایع خاص استفاده می شوند. در بسیاری از کشورها مناطق جداگانه ای برای پردازش صادرات برای تولید کنندگان خارجی ایجاد شده است. این مناطق پردازش صادرات باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور می شوند و در محافظت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقابت مستقیم مفید هستند.

در پایان

مشاغل براساس نیروهای بازار اداره می شوند ، اما این ضرورت تسهیل آنها توسط دولت ها را خدشه دار نمی کند. بازار و دولت ، هر دو در این زمینه مکمل یکدیگر هستند.

به جز دولت عوامل دیگری بر بازاریابی بین المللی نقش دارد که میتوان به نقش فرهنگ در بازاریابی بین المللی اشاره کرد. آموزش بازاریابی بین المللی می تواند به شما کمک کند با دانش بیشتری قدم در بازار بگذارید.

داستان عجیب دو تریدر برتر تاریخ که شما را شوکه میکندبهترین از نظر کاربران
داستان عجیب دو تریدر برتر ...
چرا باید یک عکاس شویمآخرین پست
چرا باید یک عکاس شویم